Uw partner in professionele mestverwijdering en groot groenonderhoud.

Disclaimer

Alle informatie die op de Website wordt aangeboden over Terra-Vac Europe is alleen bedoeld ter inlichting en Terra-Vac Europe behoudt zich het recht voor de informatie op de website zonder vooraankondiging te wijzigen. Aan de informatie die op de website wordt verstrekt, kunnen dan ook geen rechten of aanspraken voor de toekomst worden ontleend. Terra-Vac Europe kan niet garanderen dat de via de Website verschafte informatie steeds actueel, juist en volledig is, hoewel zij dat wel zo veel mogelijk nastreeft. Zo kan de informatie die u ontvangt, door technische oorzaken onjuistheden bevatten of typografische fouten bevatten.


Terra-Vac Europe aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of omissies in de via de website verschafte informatie of voor schade die overigens voortvloeit uit handelingen ingegeven door via de Website verstrekte informatie, behoudens voor zover die rechtstreeks wordt veroorzaakt door haar eigen opzet, grove schuld of nalatigheid. Terra-Vac Europe is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

U wil graag een demo van onze

Paardenmest en Groenonderhoud Machines?

Vul onderstaand aanvraagformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken in één van onze demo-locaties.